Imprint

Most of the worldwide telecommunication laws and regulations dictate that websites that are not of a strictly private or personal nature must have a legally compliant imprint. This includes websites that contain a blog or texts of a journalistic nature.

The name of the contact person responsible for the content must be stated in the imprint, along with an address and means of contact. This means for instance a telephone number and an email address. Other legally stipulated information may be necessary. Please consult an expert to find out what specific information is required for your site.

"Bracia:
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani w jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich."

Z Listu Pawła Apostoła do Efezjan 4; 1-6.

Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.com/